Dönüşüm İlk Yardım Eğitimi Ankara – İstanbul

İlk Yardımcı Kimdir?

İlk Yardımcı Kimdir?

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç-gereç aramaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan, ilkyardımcı sertifikası almış kişiye ilkyardımcı denir.