Dönüşüm İlk Yardım Eğitimi Ankara – İstanbul

Dönüşüm İlk Yardım Eğitim Merkezi

“Dönüşüm İlk Yardım Eğitim Merkezi” olarak, Sağlık Bakanlığı’ndan yetkili İSTANBUL, ANKARA ve SAKARYA eğitim merkezlerimizde ilk yardım eğitimleri profesyonel eğitmenler tarafından verilmektedir.Eğitimlerimizin açılımı aşağıdaki şekildedir.

En Çok Talep Edilen Eğitimlerimiz

Temel İlk Yardım Eğitimi en çok verilen eğitimimiz olup Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikası sahip deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir. Eğitimlerimizde memnuniyet ön plandadır. Aynı zamanda kaliteli eğitimin farkını yaşabilirsiniz.

Dönüşüm İlk Yardım Eğitim Merkezi T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup “İlk Yardım Eğitimci Eğitimlerini” düzenli aralıklarla vermektedir. Eğitimlerimizde memnuniyet ön plandadır.Aynı zamanda kaliteli eğitiminde farkını yaşayabilirsiniz.

Eğitimlerimiz

Temel Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

Temel ilk yardımdaki amaç, yaralıyı ve kendinizi tehlikeli bölgeden acilen uzaklaştırmak olmalıdır. Bu doğrultuda yapmanız gerekenleri ve temel ilk yardımın amacını kursumuza katılarak öğrenebilirsiniz.

Standart Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

Eğitimlerimiz; uzman ve deneyimli kadromuz tarafından, interaktif eğitim teknikleri ve bilgisayar destekli sunum teknikleri kullanılarak verilmekte ve cansız mankenler üzerinde uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

İlk Yardım Eğitimlerine Kimler Katılabilir?

Eğitimlere, istekli ve ilkyardımcı özelliklerini taşıyabilecek tüm bireyler katılabilir. Eğitim sonunda başarılı olan katılıcımlar sertifikalı ilkyardımcı olacaktır.

İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilkyardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç bir ay içinde yenilenmelidir.

İlk Yardım Seminerleri

Dönüşüm İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak, kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda ilk yardım seminerleri vermekteyiz.

İlk Yardım Eğitimci Eğitimi

“Kimler ilkyardım eğitmeni olabilir, eğitim süresi nedir, gerekli belgeler nelerdir?” sorularının cevaplarını yazının devamında bulabilirsiniz.

 

İlk Yardım Eğitimi Deneme Sınavları

Teste ulaşmak için tıklayınız.

Bu test ile ilk yardım genel bilgilerinde hangi düzeyde olduğunuzu ölçebilirsiniz.

Teste ulaşmak için tıklayınız.

Bu test ile ilk yardım genel bilgilerinde hangi düzeyde olduğunuzu ölçebilirsiniz.

Teste ulaşmak için tıklayınız.

Bu test ile Değerlendirme ve TYD Uygulamalarında hangi düzeyde olduğunuzu ölçebilirsiniz.

ilk yardım eğitimleri sonrası katılcağınız sınavlara hazırlanmak için deneme sınavlarımızı inceleyebilirsiniz. İlk yardım eğitimi sorularını çözerek kendinizi test edin.

TÜM DENEME SINAVLARINA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

İlk Yardım Eğitim Kurumları

 DÖNÜŞÜM İlk Yardım Eğitimi Ankara

Ankara Balgat da kurulu eğitim kurumlarımızda eğitim alan öğrencilerimize interaktif eğitim teknikleri ve bilgisayar destekli sunum teknikleri kullanılarak verilmekte ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

 DÖNÜŞÜM İlk Yardım Eğitimi İstanbul

Eğitim kurumlarımızda uzman ve deneyimli kadromuz tarafından, interaktif eğitim teknikleri ve bilgisayar destekli sunum teknikleri kullanılarak verilmekte ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

 DÖNÜŞÜM İlk Yardım Eğitimi Sakarya

İlk Yardım Eğitimi Sakarya şubemizle de uzman ve deneyimli kadromuzla, interaktif eğitim teknikleri ve bilgisayar destekli sunum teknikleri kullanılarak uygulamalı eğitimler vermeye devam etmekteyiz.

Sıkça Sorulan Sorular

İlkyardım Nedir?

Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişi veya kişilere profesyonel destek ulaşmadan önce, durumlarının daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, çevre imkanlarından yararlanılarak ve ilaçsız olarak yapılan geçici müdahaleye İLKYARDIM denir.

İlk Yardım Yönetmeliği

RESMİ GAZETE- Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762
İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
RESMİ GAZETE TARİHİ:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406
İlkyardım Yönetmeliği

Amaç:
Madde 1
– Bu Yönetmeliğin Amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2
– Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

İlkyardım
Madde 4e – Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ilkyardım denir.

İlkyardımcı
Madde 4k – İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardımcı sertifikası almış kişiye ilkyardımcı denir.

Madde 16
İlkyardımcı olmak isteyenler nüfus cüzdanı örneği ile Merkeze başvururlar. Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir “İlkyardımcı” nın bulundurulması zorunludur. Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10 personel için bir “İlkyardımcı” nın bulundurulması zorunludur.

İlkyardım Niçin Önemlidir?
Kaza yerinde ilk beş dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümleri önlemek mümkündür.

Kaza ölümlerinin
%10’u ilk beş dakika içinde,
%54’ü ise ilk yarım saat içinde meydana gelmektedir.

Kaza yerinde ilk beş dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır.

Ülkemizin büyük problemlerinden bir tanesi olan trafik kazaları sonucu, her yıl yaklaşık 6.000-8.000 kişi ölmekte, 150.000-160.000 kişi yaralanmaktadır. Ölümlerin %54’ü ilk 30 dakikada olmaktadır. Kaza yerinde ilk 5 dakikada uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır.

Ülkemizde son yüzyılda, son depremler de dahil ölen kişi sayısı 98.000, Tüm Dünyada ise 650.000 kişi, yaralanan kişi sayısı ise 1.600.000 / Dünya’ dır.

Bu rakamlardan da anlaşılabileceği gibi, sadece trafik kazalarından ölen-sakatlanan insan sayısı bile, dehşet verici düzeydedir. Ölüm oranı depreme göre, 6 kat daha fazladır. (Rakamlar DİE’ den alınmıştır)

Ülkemizde 1999 yılında yaşanan ve maalesef kötü sonuçlarla dolu olan, olağanüstü afetlerde karşılaşılan çaresizlik, bu konuda ne denli haklı olduğumuzu göstermiştir. Deprem gibi olağanüstü afetlerde en çok hayat kurtaranlar bizzat halkın kendisi olmuştur. Üstelik ülkemizde yaşanan trafik kazaları sonucu ölen-sakat kalan insanların sayısına bakıldığında olay çok daha dehşet vericidir.

İlkyardım sadece olağanüstü durumlarda değil, hayatımızın her anında bize gerekli olabilmektedir ve İlk yardımı hiç tanımadığımız birisine yapabileceğimiz gibi, sevdiklerimize hatta kendimize yapmak zorunda kalabiliriz. Ani hastalıklar, afetler, kaza, yaralanma, zehirlenme, boğulma vs. durumlarda, ilkyardım bilincinin oluşmamış olması neticesinde, yanlış nakille, bilgisizlikle, tedbirsizlikle, ihmal ve sorumsuzlukla, ikinci bir defa kurban edilerek ölen ya da sakat kalan insanlara ve kendimize karşı sorumlu olmalıyız.

İlkyardım Nasıl Yapılır?

İlkyardımı yapan kişi öncelikle sakin ve telaşsız olmalıdır. Hastayı da sakinleştirmeli ve etrafta süren bir tehlike olup olmadığını belirlemelidir. Bu arada kendi can güvenliğini de tehlikeye atmamalıdır. Bir yandan, vakit kaybedilmeden, hastanın ya da kazazedenin durumu değerlendirilerek uygun ilkyardıma başlanmalı, diğer yandan da çevrede bulunan kişiler sağlık kuruluşlarına, itfaiye ve güvenlik güçlerine haber vermeleri için organize edilmelidir. İlk müdahalenin ardından hasta en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır.

İlkyardımda öncelikle hastanın;

 • Soluk yolunun açılması
 • Solunumun düzeltilmesi ve
 • Dolaşımın etkinliğinin sağlanması

amaçlanır.

İlk Yardım Çantasında Bulunması Gerekenler?

İlk yardım çantasında bulunması gereken malzemeler şunlardır:

Turnike: Kol ve bacak gibi organlardaki kanamaları durdurmak için kullanılan, örgülü yapıda bir malzemedir. En az 50 cm uzunluktadır.

Steril gazlı bez: Genellikle 30 x 50 cm boyutunda örgülü, ince gözenekli ve pamuktan yapılmış steril özellikli malzemedir. Kanamalı veya yaralı bölgenin üzerine konularak kullanılır. İlk yardım çantasında en az beş adet bulundurulur.

Büyük sargı bezi: 10 cm eninde, 3-5 metre boyundadır. Yara üzerindeki gazlı bezin yerinde tutulmasında ve kırıkların sarılmasında kullanılır. İlk yardım çantasında iki adet bulundurulması gerekir.

Hidrofil pamuk: Pansuman malzemesi olarak yaranın üzerine konulan gazlı bezin üstüne konularak kullanılır. Gazlı bezin üstünü besler ve sızan kanın akmasını önler. İlk yardım çantasında bulunması zorunludur.

Plaster: Bir yüzeyi yapışkan banttır. Yara üzerine konulan gazlı bezin yerinde kalmasını ve sargı bezinin açılmasını önlemek için sa-bitleştirici olarak kullanılır.

Plâstik örtü: 200 x 250 cm boyutlarındadır. Bu örtünün bir yüzü turuncu ve ışık yansıtıcı özellikte olmalıdır. Plâstik örtü, yaralının altına veya üstüne sermede kullanılır.

Makas: Yaralının giysisini kesmek için kullanılır. Makas, paslanmaz çelikten olmalıdır.

Üçgen sargı: Eşkenar üçgen biçiminde hazırlanmış sargı bezidir.

Esmark bandı: Kol ve bacaklardaki büyük kanamalı yaralarda, kanı durdurmak için esmark bandı kullanılır. Kanayan yerin üst kısmı bu bantla sıkıca sarılarak kanama durdurulur.

Kimler İlk Yardım Eğitici Eğitmeni Olabilir?

İLK YARDIM EĞİTİMCİ EĞİTİMLERİ

Eğitim Süresi;

 • Tıp doktorları 3 gün İlk Yardım uygulamaları Eğitim becerisi programına, diğer katılımcılar ise 5 gün (40 Saat) Temel İlk Yardım bilgileri eğitim programına katılıp, Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde 3 günlük İlk Yardım uygulamaları eğitim becerisi kurs programına katılırlar.
 • Toplam Eğitim süresi 6 gündür. Bu Eğitim sonunda alınan Sertifika 10 yıl süre ile geçerlidir.
 • Eğitimler 19 Mart – 23 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Eğitim sonucunda kazanılmış Sertifika ile,

 • Eğitim Merkezlerinde İlk Yardım Eğitmenliği yapabilir,
 • İlk Yardım Eğitim Merkezi açabilir ve Mesul Müdür olabilir,
 • Sürücü Kurslarında İlk Yardım Eğitmeni olabilirsiniz.

İhtiyaç Duyulan Belgeler;

 • 2 Adet vesikalık fotoğraf,
 • Diploma fotokopisi (noter onaylı),
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Kimler İlkyardım Eğitmeni Olabilir;

 • Tıp Doktorları
 • Sağlık Memurları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları)
 • Diş Hekimleri
 • Eczacılar
 • Biyologlar
 • Diş Teknikerleri
 • Hemşireler (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları)
 • Veteriner Hekimler
 • Paramedikler
 • Psikolog
 • Fizikoterapist
 • Sağlık Mühendisi
 • Röntgen Teknisyenleri
 • Hayvan Sağlık Memuru
 • Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları)
 • Odyolog
 • Sosyal Hizmet Uzmanı
 • Emekli Sağlık Çalışanları
 • Laborantlar
 • Ebeler

EĞİTİMLERDEN GÖRÜNTÜLERİMİZ

ilkyardim-foto

Eğitimlerimizden Görüntüler İçin Tıklayınız

 

 

Grup Şirketlerimiz

Dönüşüm Grup, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre hizmetlerine yönelik tüm konularında hizmet vermeyi emin adımlarla sürdürmektedir. Grup şirketlerimiz ve diğer hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için aşağıdaki linklerden bizi takip edebilirsiniz.

 

Dönüşüm İş Güvenliği       Dönüşüm Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi      Dönüşüm Akademi      Patlamadan Korunma      Dönüşüm Çevre Danışmanlık
Dönüşüm İlk Yardım      Dönüşüm Yüksekte Çalışma      Dönüşüm Güvenli Sürüş      Periyodik Kontrol      Dönüşüm Ölçüm Hizmetleri
Dönüşüm Yangın      Mesleki Eğitim      Dönüşüm Danışmanlık      Dönüşüm Sağlık      Dönüşüm ÇED